2651048950 | info@smconsulting.gr | Βρείτε μας στο facebook | SM Consulting

Νέα

 
ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

23

Ιουν 22

ΝΕΑ ΔΡΑΣΗ: Ψηφιακές Συναλλαγές

Νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα “Ψηφιακές Συναλλαγές” για την υιοθέτηση σύγχρονων ψηφιακών εργαλείων που υποστηρίζουν τις διαδικασίες τιμολόγησης, έκδοσης διακίνησης φορολογικών παραστατικών και διενέργειας ηλεκτρονικών πληρωμών.

Σκοπός του Προγράμματος αποτελεί η υιοθέτηση σύγχρονων ψηφιακών εργαλείων που υποστηρίζουν τις διαδικασίες τιμολόγησης, έκδοσης διακίνησης φορολογικών παραστατικών και διενέργειας ηλεκτρονικών πληρωμών. Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην ελληνική επικράτεια και αναμένεται να συμβάλει στη βελτίωση της παραγωγικότητας των ΜΜΕ, την αύξηση της ασφάλειας των συναλλαγών, καθώς και στην ενίσχυση της φορολογικής τους συμμόρφωσης.

Επιλέξεις δαπάνες:

Κάθε δικαιούχος χρηματοδοτείται μέσω συστήματος επιταγών (vouchers) για την αγορών λύσεων όπως: αντικατάσταση EFT/POS, τιμολόγηση επί αυτοκινήτου/διακίνηση παραστατικών εν κινήσει, λήψη υπηρεσιών παρόχου ηλεκτρονικής τιμολόγησης, αναβάθμιση ΦΤΜ & ΑΔΗΜΕ για διασύνδεση με EFT/POS, αντικατάσταση ΕΑΦΔΣΣ, αντικατάσταση ΦΗΜ παλαιών προδιαγραφών

Κάθε δικαιούχος χρηματοδοτείται μέσω συστήματος επιταγών για την αγορών λύσεων μίας ή περισσοτέρων εκ των άνω κατηγοριών.

Αιτήσεις Χρηματοδότησης μπορούν να υποβάλλονται από δυνητικούς δικαιούχους, από την Τετάρτη 22 Ιουνίου 2022, έως και την Τετάρτη 14 Σεπτεμβρίου 2022.

Σχετικό άρθρο

ψηφ εργαλεία neo

23

Ιουν 22

ΝΕΑ ΔΡΑΣΗ: Ψηφιακά Εργαλεία MME

Σκοπός του Προγράμματος «Ψηφιακά Εργαλεία MME» είναι η ενίσχυση της ψηφιακής ωριμότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) της χώρας, που δραστηριοποιούνται σε ένα ευρύ φάσμα κλάδων της οικονομίας.

Μέσω του Προγράμματος, οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις μπορούν να ενισχυθούν προκειμένου να:

 • εκσυγχρονίσουν την παραγωγική, εμπορική και διοικητική τους λειτουργία
 • αναβαθμίσουν τον τρόπο επικοινωνίας και συνεργασίας και να εισάγουν νέες μορφές υβριδικής εργασίας (hybrid workplace)
 • ψηφιοποιήσουν τις ηλεκτρονικές συναλλαγές με πελάτες και συνεργάτες, περιλαμβανομένου και του ηλεκτρονικού εμπορίου
 • ενισχύσουν το επίπεδο ασφάλειας και εμπιστοσύνης στις ηλεκτρονικές συναλλαγές μέσω της αξιοποίησης νέων ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών

Για τον σκοπό αυτό, το Πρόγραμμα θα λειτουργεί μέσω επιταγών (vouchers) τις οποίες θα παρέχει στους δικαιούχους με σκοπό την αγορά ή μίσθωση, νέων ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών.

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης, για τις επιχειρήσεις που απασχολούν έως δέκα εργαζομένους, μπορούν να υποβάλλονται από 22 Ιουνίου 2022, έως και 14 Σεπτεμβρίου 2022.

Σχετικό αρχείο

 

 

ΝΕΑ_ELEVATE_B_KYKLOS

21

Ιουν 22

Στήριξη νεοφυών επιχειρήσεων «Elevate Greece» (2ος κύκλος)

Δημοσιεύθηκε ο νέος κύκλος της δράσης: «Στήριξη νεοφυών επιχειρήσεων Εθνικού Μητρώου «Elevate Greece» για την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19″.

Σκοπός του προγράμματος είναι η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της ρευστότητας των νεοφυών/καινοτόμων μικρομεσαίων επιχειρήσεων οι οποίες επλήγησαν σημαντικά λόγω της πανδημίας COVID.

στήριξη θα πραγματοποιηθεί με τη μορφή μη επιστρεπτέας ενίσχυσης (κεφάλαιο κίνησης), ώστε οι επιχειρήσεις να παραμείνουν βιώσιμες και να μη χαθούν πολύτιμες θέσεις εργασίας.

Η δημόσια χρηματοδότηση καλύπτει Κεφάλαιο Κίνησης έως 80% των εξόδων της επιχείρησης για το έτος αναφοράς (2020 ή 2021) με ελάχιστο ποσό επιχορήγησης τα 5.000 ευρώ και μέγιστο τα 100.000 ευρώ.  

Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένες στο Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων (ΕΜΝΕ) Elevate Greece – elevategreece.gov.gr 

Η περίοδος υποβολής των αιτήσεων είναι από 22/6/2022 έως 31/10/2022 (ώρα 15:00).

Επιδότηση-ηλεκτρικών-συσκευών

21

Ιουν 22

Νέο πρόγραμμα Επιδότησης Ηλεκτρικών Συσκευών

Ξεκινούν σήμερα (21/06/2022) οι αιτήσεις για το πρόγραμμα επιδότησης ηλεκτρικών συσκευών. 

Το Πρόγραμμα «Ανακυκλώνω – Αλλάζω Συσκευή», προϋπολογισμού 150 εκατ. ευρώ από πόρους του ΕΣΠΑ, επιχορηγεί νοικοκυριά και όχι επιχειρήσεις. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι καταναλωτές που έχουν τοποθετημένη στην οικία τους, και όχι σε επαγγελματικό χώρο, παλαιά ηλεκτρική συσκευή, κλιματιστικό, ψυγείο ή καταψύκτη, την οποία επιθυμούν να αντικαταστήσουν και να ανακυκλώσουν με άλλη νεότερης τεχνολογίας και ενεργειακά αποδοτικότερη. 

Το ποσοστό της επιδότησης ξεκινάει από το 30% και φτάνει έως και το 50% του κόστους των συσκευών, ανάλογα με την εισοδηματική κατηγορία. Το τελικό ποσό ανά συσκευή κυμαίνεται από 135 ευρώ έως 710 ευρώ, ανάλογα με τον τύπο της συσκευής που ανακυκλώνεται. Οι ωφελούμενοι θα λάβουν στα χέρια τους ένα ψηφιακό κουπόνι. Κάθε κουπόνι αντιστοιχεί σε μία συσκευή, συνεπώς ο μέγιστος αριθμός κουπονιών που μπορεί να λάβει ένας ωφελούμενος είναι τρεις.

Η περίοδος των αιτήσεων είναι μέχρι της 05/07/2022.

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ

2

Ιουν 21

Νέο πρόγραμμα ΕΣΠΑ: Επιχορήγηση Αυτοαπασχολούμενων Δικηγόρων

Η Νέα Δράση του ΕΠΑνΕΚ «Επιχορήγηση Αυτοαπασχολούμενων Δικηγόρων» αφορά στην ενίσχυση με τη μορφή της επιχορήγησης των αυτοαπασχολούμενων δικηγόρων που επλήγησαν από την πανδημία COVID-19 λόγω της μη φυσικής λειτουργίας των δικαστηρίων.

Στόχος της Δράσης είναι η αναβάθμιση των ψηφιακών υποδομών των δικηγορικών γραφείων προκειμένου οι δικηγόροι να έχουν τη δυνατότητα να παρέχουν τις υπηρεσίες τους μέσω τηλεδιάσκεψης, αλλά και να αξιοποιήσουν τα σύγχρονα τεχνολογικά εργαλεία στην διαδικασία απονομής της Δικαιοσύνης, σε δικαστήρια και σωφρονιστικά́ καταστήματα της χώρας.

Επιδοτούνται αιτήσεις με επιχορήγηση από 500 ευρώ έως 2.000 ευρώ, ανάλογα με τα έσοδα του 2019, για δαπάνες ψηφιακού εκσυγχρονισμού.

Οι ωφελούμενοι οι οποίοι έκαναν έναρξη εντός του 2020 δύναται να αιτηθούν και να λάβουν ως ανώτερο όριο επιχορήγησης ποσό 1.500 ευρώ.  

Δικαιούχοι της Δράσης είναι οι αυτοαπασχολούμενοι δικηγόροι, ως φυσικά πρόσωπα, εγγεγραμμένοι στον δικηγορικό σύλλογο, που λειτουργούν νομίμως στη χώρα και έχουν κάνει έναρξη στην αρμόδια ΔΟΥ έως και την 31/12/2020.

Επισημαίνεται ότι αποκλείονται τα πάσης φύσεως νομικά πρόσωπα.


Ημερομηνία Έναρξης Ηλεκτρονικής Υποβολής: Τετάρτη 16/06/2021 
και ώρα 13:00

Ημερομηνία Λήξης Ηλεκτρονικής Υποβολής: Παρασκευή 30/07/2021 και ώρα 15:00


Ηλεκτρονική Υποβολή

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης θα αξιολογηθούν με σειρά προτεραιότητας, σύμφωνα με την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης.

 

Σχετικό αρχείο: Προκήρυξη Δράσης

222137

28

Μάι 21

Νέο πρόγραμμα ΕΣΠΑ: Επιχορήγηση υφιστάμενων επιχειρήσεων γυμναστηρίων, παιδοτόπων

Η νέα Δράση του ΕΠΑνΕΚ «Επιχορήγηση Υφιστάμενων Επιχειρήσεων Γυμναστηρίων, Παιδότοπων» αφορά στην ενίσχυση με τη μορφή επιχορήγησης, επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην παροχή υπηρεσιών γυμναστηρίων και παιδότοπων, οι οποίες επλήγησαν από την πανδημία της νόσου COVID-19, καθώς η λειτουργία τους έχει ανασταλεί καθ” όλη τη διάρκεια ισχύος των γενικών περιοριστικών μέτρων στη χώρα. Στόχος της Δράσης είναι να καλύψει με τη μορφή ενίσχυσης μελλοντικών λειτουργικών δαπανών (στις οποίες περιλαμβάνεται το κόστος απασχόλησης, αλλά και οι αποσβέσεις παγίου εξοπλισμού), μέρος της απαιτούμενης ρευστότητας για την εκ νέου εκκίνηση των συγκεκριμένων δραστηριοτήτων, καθώς και να δώσει ένα κίνητρο για τη διατήρηση των ενισχυόμενων δραστηριοτήτων στο εγγύς μέλλον, στηρίζοντας έτσι εμμέσως και τη διατήρηση θέσεων εργασίας.

Το κατ” αποκοπή ποσό αφορά στο 25% του ετήσιου κόστους λειτουργίας του 2019 και αποδίδεται στην ωφελούμενη επιχείρηση κατά την ένταξη της στη Δράση, υπό την προϋπόθεση ότι θα διατηρήσει την επιχειρηματική της δραστηριότητα για διάστημα 6 μηνών από την απόφαση χρηματοδότησής της.

Δικαιούχοι της Δράσης είναι Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών γυμναστηρίων και παιδότοπων που διατηρούν αδειοδοτημένη επαγγελματική έδρα (σε διακριτό της οικίας τους χώρο), ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή.

Οι επιλέξιμοι ΚΑΔ, στους οποίους θα πρέπει να δραστηριοποιούνται οι δυνητικά ωφελούμενες επιχειρήσεις (κύριοι ΚΑΔ ή ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα έσοδα σύμφωνα με το φορολογικό έντυπο Ε3 του έτους 2019) είναι οι:

 • 93.13.10.01 Υπηρεσίες γυμναστηρίου ειδικών γυμναστικών (αεροβικής, πιλάτες, γιόγκα κλπ)
 • 93.13.10.02 Υπηρεσίες γυμναστηρίου ενόργανης ή μη γυμναστικής
 • 93.11.10.04 Υπηρεσίες πίστας καρτ
 • 93.29.19.05 Υπηρεσίες παιδότοπου
Η καταβληθείσα δημόσια χρηματοδότηση με τη μορφή κατ” αποκοπή ποσού, προορίζεται για την κάλυψη μελλοντικών επιλέξιμων λειτουργικών δαπανών για περίοδο έξι (6) μηνών από την ημερομηνία ένταξης της επιχείρησης.
 

Ημερομηνία Έναρξης Ηλεκτρονικής Υποβολής: Δευτέρα 31/05/2021 και ώρα 12:00

Ημερομηνία Λήξης Ηλεκτρονικής Υποβολής: Τετάρτη 28/07/2021 και ώρα 17:00

ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ

10

Μάι 21

Athens Business Green Toolkit: Αναβάθμιση των επιχειρήσεων στο Ιστορικό Κέντρο της Αθήνας με όρους πράσινης λειτουργίας για τη βελτίωση της εικόνας τους

Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων για την αναβάθμιση της λειτουργίας τους βάσει των αρχών της ενεργειακής απόδοσης και του βιοκλιματικού σχεδιασμού (Athens Business Green Toolkit).

Σκοπός είναι οι εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων να καταναλώνουν όσο το δυνατόν λιγότερη ενέργεια, να είναι φιλικές προς το περιβάλλον, να προσφέρουν την απαιτούμενη ασφάλεια και άνεση στους χρήστες, να ενσωματώνουν σύγχρονα στοιχεία λειτουργίας με αξιοποίηση της καινοτομίας, ώστε να εξασφαλίζουν βελτιωμένες εσωτερικές συνθήκες λειτουργίας, ενώ συγχρόνως να προάγουν την περιβαλλοντική αναβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος συνολικά.

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου κυμαίνεται από 5.000€ έως 30.000€. Επενδυτικά Σχέδια με Π/Υ μικρότερο των 5.000,00€ κρίνονται μη επιλέξιμα και δεν δύνανται να υποβληθούν.

Στην περίπτωση που το επενδυτικό σχέδιο θα έχει προϋπολογισμό μεγαλύτερο των 30.000€, το υπερβάλλον ποσό θα θεωρείται ιδιωτική συμμετοχή 100% για την υλοποίηση του σχεδίου. Στην περίπτωση αυτή, παρόλο που οι υπερβάλλουσες δαπάνες δεν επιχορηγούνται, αντικείμενο αξιολόγησης και παρακολούθησης-ελέγχου αποτελεί το σύνολο του επενδυτικού σχεδίου συμπεριλαμβανομένου και του υπερβάλλοντος κόστους.

Σε ποιους απευθύνεται

Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις, που νομίμως λειτουργούν και ασκούν οικονομική δραστηριότητα στο ιστορικό κέντρο του Δήμου Αθηναίων, όπως έχει προσδιορισθεί ως περιοχή παρέμβασης στην εγκεκριμένη ΟΧΕ ΣΒΑΑ της Αθήνας.

Περίοδος υποβολής

από 5/5/2021 έως 6/8/2021 (ώρα 15:00)

Όροι και προϋποθέσεις

Οι επιχειρήσεις θα πρέπει: να έχουν τουλάχιστον 3 πλήρεις κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις δωδεκάμηνης διάρκειας.

Τι χρηματοδοτείται

 • Παρεμβάσεις επί του κτιρίου και του περιβάλλοντος χώρου για εξοικονόμηση ενέργειας
 • Εξοπλισμός για εξοικονόμηση ενέργειας ή/και προστασία του περιβάλλοντος
 • Πιστοποίηση συστημάτων ενεργειακής διαχείρισης (πρότυπο ISO 50001)
 • Δαπάνες Τεχνικών Μελετών / Κατάρτισης / Παρακολούθησης επενδυτικού σχεδίου
 • Υπηρεσίες συμβούλων για την παρακολούθηση του επενδυτικού σχεδίου, τεχνικών μελετών που απαιτούνται για την υλοποίηση της επένδυσης, μελετών για τη λήψη πιστοποιητικών διασφάλισης ποιότητας.
 
Σχετικό αρχείο: Προκήρυξη Δράσης
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ-ΜΕΛΕΤΗ

16

Απρ 21

Αποτελέσματα Δράσης «Ενίσχυση ΠΜΜΕ που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων»

Ολοκληρώθηκε η αξιολόγηση των μικρών επιχειρήσεων, που επλήγησαν από την κρίση Covid19, προς ένταξη στο πρόγραμμα ενίσχυσης ρευστότητας (μη επιστρεπτέα επιχορήγηση).
Η χρηματοδότηση καλύπτει κεφάλαιο κίνησης ίσο με το 50% των εξόδων της επιχείρησης κατά το έτος 2019, με ελάχιστο ποσό επιχορήγησης τα 3.000 € και μεγαλύτερο τα 15.000 €.

Από το πρόγραμμα ενισχύονται επιχειρήσεις που παρουσίασαν πτώση τζίρου άνω του 83%. Συγκεκριμένα το 56% των ενισχυόμενων επιχειρήσεων παρουσίασαν πτώση τζίρου 100%.

Μέχρι το τέλος του τρέχοντος μήνα, θα έχουν εκδοθεί οι αποφάσεις ένταξης των επιχειρήσεων, οι οποίες θα λάβουν την ενίσχυση.

 

Σχετικός σύνδεσμος: Αποτελέσματα Περιφέρειας Ιονίων Νήσων

Nisida_programma

16

Απρ 21

Αποτελέσματα Δράσης «Ενίσχυση ΠΜΜΕ που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου»

Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των προτάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο του Προγράμματος «ΝΗΣΙδΑ», για την ενίσχυση των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων του Νοτίου Αιγαίου που πλήττονται από την πανδημία covid – 19.

Εγκρίνονται 3.705 προτάσεις, συνολικού προϋπολογισμού 34.994.222,15 ευρώ, που ανά κατηγορία αναλύονται ως εξής:

 • 379 προτάσεις της κατηγορίας Α  (Δευτερογενής τομέας – Μεταποίηση – Χονδρικό εμπόριο), συνολικού ύψους 3.564.194,63 ευρώ
 • 1.398 προτάσεις της κατηγορίας Β (Τριτογενής τομέας – Τουρισμός – Υπηρεσίες), συνολικού ύψους 12.766.503,24 ευρώ
 • 1.381 προτάσεις της κατηγορίας Γ (Τριτογενής Τομέας – Λιανικό εμπόριο) συνολικού ύψους 13.269.702,37 ευρώ και
 • 547 προτάσεις της κατηγορίας Δ (Τριτογενής τομέας – Εστίαση), συνολικού ύψους 5.393.821,91 ευρώ

Κάθε δικαιούχος θα ενημερωθεί ηλεκτρονικά από τον ΕΦΕΠΑΕ για την ένταξή του και ειδικότερα για το τεχνικό παράρτημα στο οποίο περιλαμβάνεται το χρονοδιάγραμμα, ο συνολικός προϋπολογισμός, οι χρηματοδοτικές πηγές και το ποσοστό χρηματοδότησή του.

Για τις προτάσεις που απορρίπτονται υπάρχει η δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής ένστασης, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων, προς τον ΕΦΕΠΑΕ, εντός αποκλειστικής προθεσμίας 5 εργάσιμων ημερών, από την επομένη της δημοσίευσης της παρούσας στο δικτυακό τόπο της ΕΥΔ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (www.pepna.gr).

Επισημαίνεται ότι η διαδικασία των ενστάσεων δεν αναστέλλει το στάδιο των πληρωμών. Όσες επιχειρήσεις βρίσκονται στη λίστα των εγκεκριμένων, δεν θα περιμένουν την εξέταση των ενστάσεων για να πληρωθούν, ενώ ταυτόχρονα, οι επιχειρήσεις που τυχόν δικαιωθούν μέσα από τη διαδικασία των ενστάσεων, θα πληρωθούν μέσα από αντίστοιχη αύξηση του σχετικού  προϋπολογισμού του Προγράμματος.

 

Σύνδεσμος: Αποτελέσματα Νοτίου Αιγαίου

03 BANNER-539x451 LIANIKO-01

14

Απρ 21

Ολοκλήρωση υποβολών στη Δράση «e-λιανικό» και προαναγγελία Β κύκλου

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία  την Τρίτη 6 Απριλίου, η περίοδος υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης στη Δράση  του ΕΠΑνΕΚ «e- λιανικό».

Συνολικά υποβλήθηκαν 11.503 αιτήσεις συνολικού προϋπολογισμού  53,6 εκ. ευρώ. Οι περισσότερες υποβολές αφορούσαν τους τομείς των ειδών ιματισμού, υποδημάτων, γυναικείων ετοίμων ενδυμάτων, κοσμημάτων κ.ά.

Σύμφωνα με σχετικό Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων αναμένεται εντός του Απριλίου η προκήρυξη Β” κύκλου της Δράσης. 

Δελτίο Τύπου

SM Consulting, Ιωάννινα

Στέφανος Μαντζούκας


Αναπτυξιακά Προγράμματα
Σύμβουλος Επιχειρήσεων
Οικονομολόγος

Στοιχεία Επικοινωνίας

Μελετίου Γεωγράφου 11, 45333, Ιωάννινα

2651048950, 6934345679
info@smconsulting.gr

Εγγραφή στο Newsletter

Ενημερωθείτε για τα τελευταία νέα από τα προγράμματα ΕΣΠΑ και τα Επιδοτούμενα προγράμματα.