2651048950 | info@smconsulting.gr | Βρείτε μας στο facebook | SM Consulting

ΨΗΦΙΑΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΜΕ

Ψηφιακά Εργαλεία MME

Σκοπός του Προγράμματος «Ψηφιακά Εργαλεία MME» είναι η ενίσχυση της ψηφιακής ωριμότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) της χώρας, που δραστηριοποιούνται σε ένα ευρύ φάσμα κλάδων της οικονομίας.

Μέσω του Προγράμματος, οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις μπορούν να ενισχυθούν προκειμένου να:

 • εκσυγχρονίσουν την παραγωγική, εμπορική και διοικητική τους λειτουργία
 • αναβαθμίσουν τον τρόπο επικοινωνίας και συνεργασίας και να εισάγουν νέες μορφές υβριδικής εργασίας (hybrid workplace)
 • ψηφιοποιήσουν τις ηλεκτρονικές συναλλαγές με πελάτες και συνεργάτες, περιλαμβανομένου και του ηλεκτρονικού εμπορίου
 • ενισχύσουν το επίπεδο ασφάλειας και εμπιστοσύνης στις ηλεκτρονικές συναλλαγές μέσω της αξιοποίησης νέων ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών

Για τον σκοπό αυτό, το Πρόγραμμα θα λειτουργεί μέσω επιταγών (vouchers) τις οποίες θα παρέχει στους δικαιούχους με σκοπό την αγορά ή μίσθωση, νέων ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών.

Προϋποθέσεις Συμμετοχής:

Δικαίωμα υποβολής έχουν όλες οι Μικρομεσαίες επιχειρήσεις, που πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 • Έχουν ιδρυθεί/συσταθεί πριν την 01.01.2022
 • Διαθέτουν έναν τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ επένδυσης
 • Κατά το έτος 2021, να έχουν απασχολήσει τουλάχιστον 1 άτομο, για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα μέσα στο έτος.
 • Δεν βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση και δεν εκκρεμεί εις βάρος της επιχείρησης διαδικασία ανάκτησης κρατικής ενίσχυσης.

Ύψος και ένταση ενίσχυσης

ΨΗΦΙΑΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΜΕ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Για επιχειρήσεις οι οποίες ανήκουν στην Κατηγορία 1, οι αιτήσεις χρηματοδότησης μπορούν να υποβάλλονται από 22 Ιουνίου 2022, έως και 14 Σεπτεμβρίου 2022.

Η πραγματοποίηση αγορών ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών με χρήση των voucher(s) μπορεί να γίνεται έως 30 Νοεμβρίου 2022.

Η ημερομηνία ολοκλήρωσης των πάσης φύσεως πληρωμών και ολοκλήρωσης του Προγράμματος ορίζεται η 31 Ιανουαρίου 2023.

Επιλέξιμες ενέργειες:

Στα πλαίσια του Προγράμματος, επιλέξιμη προς επιδότηση είναι η προμήθεια ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών, καθώς και συναφών με αυτές συμπληρωματικών υπηρεσιών, μέσω συστήματος επιταγών (vouchers).

Κάθε δικαιούχος της Κατηγορίας 1 δύναται να χρηματοδοτηθεί για την αγορά μίας και μόνο επιδοτούμενης λύσης (σύνθεσης προϊόντων/υπηρεσιών) η οποία τιμολογείται και εξοφλείται εφάπαξ (σε μία συναλλαγή).

Κάθε δικαιούχος των Κατηγοριών 2,3 ή 4 δύναται να χρηματοδοτηθεί για την αγορά μίας ή και παραπάνω επιδοτούμενων λύσεων.

 Επιλέξιμες δαπάνες:

Ψηφιακά προϊόντα/υπηρεσίες: Τυποποιημένα προϊόντα τα οποία κυκλοφορούν ήδη στην αγορά, διατίθενται προς πώληση ή παρέχονται με τη μορφή συνδρομητικής υπηρεσίας (as a service) και ανήκουν σε μία από τις επιλέξιμες κατηγορίες, όπως αναφέρονται ακολούθως:

 • Εφαρμογές εμπορικού λογισμικού, διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων, διαχείρισης & υποστήριξης πελατών, διαχείρισης προσωπικού, εκπαίδευσης προσωπικού, παροχής υπηρεσιών στο προσωπικό, διαχείρισης αποθηκών, αποθεμάτων, παραγγελιών, πωλήσεων, κρατήσεων, παραγγελειοληψίας και τιμολόγησης, διαχείρισης εφοδιαστικής αλυσίδας.
 • Εργαλεία παρακολούθησης και διαχείρισης παγίων, υλικού ή προϊόντων, επιχειρησιακής ευφυίας και ανάλυσης δεδομένων, industrial data platform templates and software, υπηρεσίες Cloud Infrastructure & cloud Platforms
 • Πλατφόρμες παραγωγικότητας, επικοινωνίας, συνεργασίας, ηλεκτρονικού εμπορίου.
 • Εργαλεία υποστήριξης απομακρυσμένης εργασίας, διαχείρισης εργασιών, έργων και χαρτοφυλακίων.
 • Cloud εργαλεία για marketing automation, digital campaign management & customer loyalty, εργαλεία που συνδέονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα και επαυξάνουν την λειτουργικότητά του, εργαλεία σύνδεσης με συστήματα ηλεκτρονικών πληρωμών.
 • Εργαλεία διασύνδεσης με υπηρεσίες μεταφορών και παράδοσης.
 • Ασφάλεια για τους τελικούς χρήστες και τις συσκευές τους, συνολική παρακολούθηση της ασφάλειας από τρίτο οργανισμό/υπηρεσία, ασφάλεια πρόσβασης σε εφαρμογές και δεδομένα, συμμόρφωση στη διαχείριση δεδομένων, διασφάλιση επιχειρησιακής συνέχειας.

Συμπληρωματικές υπηρεσίες: Προαιρετικές υπηρεσίες που παρέχονται συμπληρωματικά με τα βασικά ψηφιακά προϊόντα/υπηρεσίες, συμβάλουν στην καλύτερη εφαρμογή/αξιοποίησή τους και ανήκουν σε μία από τις επιλέξιμες κατηγορίες συμπληρωματικών υπηρεσιών.

 • Τεχνικές Υπηρεσίες που στοχεύουν στην επιτυχή θέση σε επιχειρησιακή λειτουργία των βασικών εργαλείων που περιλαμβάνονται στην λύση
 • Παροχή υπηρεσιών ενημέρωσης και εκπαίδευσης πάνω στα βασικά εργαλεία που περιλαμβάνονται στην λύση
 • Καταγραφή αναγκών επιχείρησης, καθορισμός της κατάλληλης σύνθεσης, πρόταση για επόμενα βήματα και ενέργειες ψηφιακού μετασχηματισμού

Η διαδικασία αγοράς επιδοτούμενων λύσεων συνοπτικά ακολουθούν τα εξής βήματα:

 • Λήψη επιταγής (voucher)
 • Επιλογή προϊόντων/υπηρεσιών και προμηθευτών
 • Παραγγελία προϊόντων/υπηρεσιών – Δέσμευση vouchers
 • Εξόφληση προϊόντων/υπηρεσιών – Εξαργύρωση vouchers

Η προμήθεια των ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών, καθώς και συναφών με αυτές συμπληρωματικών υπηρεσιών, πραγματοποιείται μέσω των εγκεκριμένων, στο πλαίσιο του Προγράμματος, Προμηθευτών.

 

Σχετικό αρχείο: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

SM Consulting, Ιωάννινα

Στέφανος Μαντζούκας


Αναπτυξιακά Προγράμματα
Σύμβουλος Επιχειρήσεων
Οικονομολόγος

Στοιχεία Επικοινωνίας

Μελετίου Γεωγράφου 11, 45333, Ιωάννινα

2651048950, 6934345679
info@smconsulting.gr

Εγγραφή στο Newsletter

Ενημερωθείτε για τα τελευταία νέα από τα προγράμματα ΕΣΠΑ και τα Επιδοτούμενα προγράμματα.