2651048950 | info@smconsulting.gr | Βρείτε μας στο facebook | SM Consulting

ΤΟΚΟΙ-scaled

Επιδότηση Τόκων Υφιστάμενων Δανείων Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων πληττόμενων από τα μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας της νόσου COVID-19 (Β κύκλος)

Η Δράση στοχεύει στην ενίσχυση των επιχειρήσεων που πλήττονται από τα μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας, με τη μορφή κάλυψης των τόκων των επιχειρηματικών δανειακών υποχρεώσεών τους για περίοδο 3 μηνών. Το παρόν μέτρο θα συμπεριληφθεί στον κατάλογο των μέτρων που θα διαβιβαστούν στην ΕΕ έως τις 31/12/2021, στο πλαίσιο καθεστώτων που εγκρίθηκαν βάσει της 19.3.2020/C(2020) 1863 Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με το προσωρινό πλαίσιο για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό να στηριχθεί η οικονομία κατά τη διάρκεια της τρέχουσας έξαρσης της νόσου COVID-19.

 
Δικαιούχοι της Δράσης

Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή, που λειτουργούν νομίμως στη χώρα.

 

Βασικές Προϋποθέσεις Συμμετοχής

Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να ικανοποιούν, μεταξύ άλλων, τις παρακάτω προϋποθέσεις:

– Να δραστηριοποιούνται σε οποιονδήποτε ΚΑΔ πλην των εξαιρούμενων στο Παράρτημα V της Πρόσκλησης. Για επιχειρήσεις με έναρξη εργασιών πριν την 01/01/2020 ο έλεγχος γίνεται βάσει του ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα έσοδα. Για επιχειρήσεις με έναρξη εργασιών εντός του 2020 ο έλεγχος γίνεται βάσει του κύριου ΚΑΔ δραστηριότητας. 

– Να παρουσιάζουν μείωση του κύκλου εργασιών του έτους 2020 ποσοστού 20% τουλάχιστον σε σχέση με τον κύκλο εργασιών του 2019.


Επιδοτούμενες Δαπάνες

Η δημόσια χρηματοδότηση καλύπτει τους συμβατικούς τόκους καθώς και την αναλογούσα εισφορά του ν. 128/75 των δανείων των επιλέξιμων επιχειρήσεων, και ειδικότερα επιχειρηματικών δανείων τακτής λήξης (όπως αποτυπώνεται στη σχετική υπογεγραμμένη δανειακή σύμβαση), περιλαμβανομένων και των κοινοπρακτικών δανείων και συμβάσεων πίστωσης (ανοιχτών αλληλόχρεων λογαριασμών), καθώς επίσης και:

(α) τιτλοποιημένων δανείων και πιστώσεων (άρθρο 10 του ν. 3156/2003),

(β) δανείων και πιστώσεων που έχουν μεταβιβαστεί λόγω πώλησης (άρθρα 1 – 3 του ν. 4354/2015)

(γ) δανείων τη διαχείριση των οποίων έχει αναλάβει Ειδικός Εκκαθαριστής των υπό ειδική εκκαθάριση χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων – αποτελώντας σήμερα το διαχειριστικό όχημα ειδικής εκκαθάρισης, σύμφωνα με τον ν. 4261/2014, με διαχειριστή Χρηματοπιστωτικό ίδρυμα που μετέχει στη Δράση, είτε Εταιρεία Διαχείρισης Απαιτήσεων του ν. 4354/2015,  η οποία έχει αναθέσει εγγράφως την υλοποίηση του συνόλου των εργασιών που απαιτούνται στο πλαίσιο της Δράσης σε Χρηματοπιστωτικό ίδρυμα που μετέχει στη Δράση, το οποίο και έχει την ευθύνη τήρησης των προβλεπομένων στην περίπτωση β της προηγούμενης παραγράφου ή Ειδικό Εκκαθαριστή των υπό ειδική εκκαθάριση χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων –όπως ορίζεται στις διατάξεις του ν.4261/2014 ο οποίος έχει αναθέσει εγγράφως την υλοποίηση του συνόλου των εργασιών που απαιτούνται στο πλαίσιο της Δράσης σε Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα που μετέχει στη Δράση, το οποίο και έχει την ευθύνη τήρησης των προβλεπομένων. 

Τα δάνεια πρέπει να ήταν ενήμερα την 30/09/2020 (δηλαδή να μην υπερβαίνουν τις 90 ημέρες καθυστέρησης με σημείο αναφοράς την 30/09/2020). Επιλέξιμα καθίστανται και τα δάνεια, τα οποία δεν ήταν ενήμερα την 30/09/2020, αλλά κατέστησαν ενήμερα πριν την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης του Κεφαλαίου 7 της αναλυτικής Πρόσκλησης. Η ενημερότητα κρίνεται με σημείο αναφοράς την επιδοτούμενη οφειλή. Δεν καλύπτονται τόκοι υπερημερίας και λοιπά έξοδα, καθώς και η παρακράτηση φόρου 15% των ομολογιακών δανείων. Οι σχετικές δανειακές/πιστωτικές συμβάσεις πρέπει να έχουν συναφθεί πριν από την 01/01/2021. Δεν καλύπτονται από τη χρηματοδότηση της παρούσας Δράσης τόκοι δανείων που έχουν χορηγηθεί με τη συμμετοχή του Ταμείου Επιχειρηματικότητας ΙΙ και του Ταμείου Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων Covid-19 της Ελληνικές Αναπτυξιακής Τράπεζας (ΕΑΤ). 


Ηλεκτρονική Υποβολή

Έναρξη υποβολών: 01/03/2021, ώρα 12:00 

Λήξη υποβολών: 09/06/2021, ώρα 15:00

 

SM Consulting, Ιωάννινα

Στέφανος Μαντζούκας


Αναπτυξιακά Προγράμματα
Σύμβουλος Επιχειρήσεων
Οικονομολόγος

Στοιχεία Επικοινωνίας

Μελετίου Γεωγράφου 11, 45333, Ιωάννινα

2651048950, 6934345679
info@smconsulting.gr

Εγγραφή στο Newsletter

Ενημερωθείτε για τα τελευταία νέα από τα προγράμματα ΕΣΠΑ και τα Επιδοτούμενα προγράμματα.