2651048950 | info@smconsulting.gr | Βρείτε μας στο facebook | SM Consulting

espa1420_logo_rgb

Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

Η Δράση «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» αναφέρεται στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στον τομέα του Τουρισμού, μέσω της δημιουργίας νέων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων τουριστικών επιχειρήσεων σε επιλεγμένους ΚΑΔ δραστηριότητας.

Δικαιούχοι της Δράσης

Κατηγορία Α. Επιχειρήσεις που θα συσταθούν από την ημερομηνία έκδοσης της προκήρυξης της δράσης και θα διαθέτουν τον ΚΑΔ της επένδυσης
Κατηγορία Β. Επιχειρήσεις «Τουριστικών Καταλυμάτων» που έχουν συσταθεί και για τις οποίες μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της προκήρυξης της δράσης ισχύουν σωρευτικά :
1. Έχουν αποκτήσει έναν τουλάχιστον από τους επιλέξιμους ΚΑΔ 55 του Παραρτήματος V ή/και τους ΚΑΔ : 41.20.20.01 ή 41.20.20.02
2. Το ΑΦΜ της επιχείρησης δεν έχει αναπτύξει καμία οικονομική δραστηριότητα από τη σύστασή του (μηδενικός κύκλος εργασιών).
3. Δεν έχει γνωστοποιηθεί ή εκδοθεί άδεια (σήμα) λειτουργίας του τουριστικού καταλύματος.
4. Διαθέτουν άδεια δόμησης για το συγκεκριμένο τουριστικό κατάλυμα.

 

Συνολικός προϋπολογισμός και κατανομή

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου κυμαίνεται από 25.000,00 € έως 400.000,00 €. Σε περίπτωση που το επενδυτικό σχέδιο θα έχει προϋπολογισμό μικρότερο από 25.000,00 €, τότε αυτό θα κρίνεται μη επιλέξιμο εξαρχής και δε θα μπορεί να υποβληθεί.

Ο προϋπολογισμός της παρούσας Δράσης ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 120.000.000 € (Δημόσια Δαπάνη) και κατανέμεται στις περιφέρειες της χώρας ως εξής:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ

Αν. Μακεδονία & Θράκη, Κεντρική Μακεδονία,Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα

45 εκ.
Δυτική Μακεδονία, Ιόνια Νησιά, Πελοπόννησος, Βόρειο Αιγαίο, Κρήτη40 εκ.
Αττική15 εκ.
Στερεά Ελλάδα5 εκ.
Νότιο Αιγαίο15 εκ.
ΣΥΝΟΛΟ120 εκ.

Επιλέξιμες Δραστηριότητες

 • Ξενοδοχεία κατηγορίας 3*** (τριών αστέρων) και άνω, με δυναμικότητα από 10 έως και πενήντα 50 κλίνες. Ξενοδοχεία μεγαλυτερης δυναμικότητας δεν αποκλείονται/απορρίπτονται απο τη Δράση. Το τμήμα ωστόσο του επενδυτικού σχεδίου που αφορά στη δυναμικότητα άνω των 50 κλινών θα χρηματοδοτηθεί με ιδία κεφάλαια.
 • Ξενοδοχειακά τουριστικά καταλύματα εντός παραδοσιακών κτισμάτων που προβλέπονται στο π.δ. 33/1979
 • Οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις (camping), κατηγορίας 3*** (τριών αστέρων) και άνω.
 • Ξενώνες φιλοξενίας νέων.
 • Αυτοεξυπηρετούμενα καταλύματα – τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες με ελάχιστο αριθμό κατοικιών 3
 • Ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια – διαμερίσματα κατηγορίας 3 κλειδιά και άνω και ελάχιστης δυναμικότητας 10 κλίνες
 • Τουριστικά Γραφεία
 • Γραφεία ενοικιάσεως αυτοκινήτων ολικής μίσθωσης ιδιωτικής χρήσης αυτοκινήτων.
 • Επιχειρήσεις εκμίσθωσης μοτοσικλετών, τρίτροχων και τετράτροχων οχημάτων άνω των 50 κ. εκ.
 • Τουριστικές Επιχειρήσεις Οδικών Μεταφορών (Τ.Ε.Ο.Μ.) που έχουν στην κυριότητα, νομή ή κατοχή τους ένα ή περισσότερα ειδικά τουριστικά λεωφορεία του ν. 711/1977.
 • Ναυλομεσιτικά γραφεία που αναλαμβάνουν την εκναύλωση επαγγελματικών πλοίων αναψυχής
 • Λοιπές επιχειρηματικές δρασητριότητες στον τομέα του τουρισμού.

Επιλέξιμες Δαπάνες

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης.

  Α/Α 

  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 

ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΠΟΣΟΣΤΟ /

  ΠΟΣΟ ΣΤΟΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  

1Κτίρια, λοιπές εγκαταστάσεις και Περιβάλλων χώρος80%
2

Μηχανήματα – Εξοπλισμός- Εγκαταστάσεις και Εξοπλισμός Προστασίας Περιβάλλοντος

και Εξοικονόμησης ενέργειας και ύδατος

100%
3Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας, περιβαλλοντικής διαχείρισης

μέχρι 3.000,00€ ανά πιστοποιητικό συμπεριλαμβανομένων των προκαταρκτικών

της πιστοποίησης δαπανών και μέχρι 12.000€.

4Προβολή – Προώθηση – Συμμετοχή σε Εκθέσεις15.000 €
5Δαπάνες τεχνικών μελετών Μηχανικού και υπηρεσιών Φοροτεχνικού και Νομικού Συμβούλου.μέχρι 40.000 €
6Λογισμικά και Υπηρεσίες Λογισμικούμέχρι 10.000€
7Μεταφορικά μέσαμέχρι 25.000€
8Σύνταξη και Παρακολούθηση υλοποίησης του Επενδυτικού Σχεδίουμέχρι 4.000 €

 

Ποσοστά Ενίσχυσης – Χρηματοδοτικό Σχήμα

Ποσοστά Ενίσχυσης

Περιφέρειες (για το σύνολο των Περιφερειών της Χώρας)Δημόσια Επιχορήγηση (Κοινοτική και Εθνική) (%)Ιδιωτική Συμμετοχή
(%)
 4555

Στην περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού για τουλάχιστον 0,2 ΕΜΕ μισθωτής εργασίας

5050

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων

Η ημερομηνία έναρξης υποβολών είναι η 18/12/2017 με καταληκτική ημερομηνία στις 30/04/2018. 

 

Σχετικό Αρχείο

SM Consulting, Ιωάννινα

Στέφανος Μαντζούκας


Αναπτυξιακά Προγράμματα
Σύμβουλος Επιχειρήσεων
Οικονομολόγος

Στοιχεία Επικοινωνίας

Μελετίου Γεωγράφου 11, 45333, Ιωάννινα

2651048950, 6934345679
info@smconsulting.gr

Εγγραφή στο Newsletter

Ενημερωθείτε για τα τελευταία νέα από τα προγράμματα ΕΣΠΑ και τα Επιδοτούμενα προγράμματα.